Podstawowy patent żeglarz jachtowy.

Podstawowy patent żeglarz jachtowy.

Żeglarz jachtowy organizowany i prowadzony przez doświadczonych instruktorów należycie przygotowuje miłośników takiego sposobu spędzania wakacji. Taki kurs daje możliwość uzyskania podstawowego patentu żeglarz jachtowy. Dzięki takiemu patentowi osoba żeglująca posiada umiejętność bezpiecznego prowadzenia jachtu. Podczas kursu każdy uczestnik poznaje zasady obowiązujące na akwenach wodnych. Uzyskanie patentu upoważnia do prowadzenia jachtu o wysokości maszt udo 12m na wodach śródlądowych, bądź zatokach morskich. Akademia-jachtingu organizuje tygodniowe kursy przez cały rok, uczestnicy muszą wcześniej zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu kurs prowadzony jest w sposób praktyczny, gdyż uczestnicy teoretyczne zasady znają. Każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały, których znajomość jest wymagana. Każdy kurs niezależnie od patentu jakiego dotyczy przeprowadzają wykwalifikowani egzaminatorzy. Akademia prowadzi kursy i przeprowadza egzaminy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu.