Specjalne strefy ekonomiczne sprzyjają nowym inwestycjom

Specjalne strefy ekonomiczne sprzyjają nowym inwestycjom
strefy ekonomiczne - http://www.ssse.com.pl/pl/o-ssse/o-strefie.html

Strefy ekonomiczne powstały na terenie Polski przede wszystkim w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego w określonych regionach kraju. Jedną z czternastu utworzonych stref jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która ma za zadanie wspierania przedsiębiorców poprzez preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Strefy ekonomiczne oferują możliwość skorzystania z ulg podatkowych, co sprzyja przyciąganiu firm i dużych inwestycji. Specjalne strefy ekonomiczne stają się atrakcyjnym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej a niektóre z nich posiadają rozwiniętą infrastrukturę drogową, sprzyjającą komunikacji z innymi rejonami kraju.